escola de vida

Cooperativa de Treball i Valors

escola de vida

Per altra banda també comptarem amb una cooperativa pròpia (laboral de serveis) que es dirà COOPERATIVA DE TREBALL I VALORS, des d’on intentarém formar-los laboralment, suplir els moments en els que els joves no trobin una feina digna, i poc a poc crear una font d’ingressos que ajudi a mantenir les seves necessitats bàsiques i les de la Llar-Escola.

Aquesta cooperativa té 3 línies de treball:

  • Taller de fustería on fabriquem banquetes de meditació. Anar-hi
  • Taller de serigrafia on estampem samarretes.
  • Brigada de serveis i Banc de Temps. On t’ajudem en les teves tasques domèstiques (neteges, obres, boscos, jardineria, trasllats, carregar llenya, tasques de masoveria…).
cooperativa de treball i valors
cooperativa de treball i valors

Volem que la Llar-Escola de Vida sigui un trampolí a la plenitud de la vida. Volem ser acompanyants de camí per aquells joves que per circumstàncies de la vida han hagut de caminar sols.

escola de vida

Veure Santa Coloma de Queralt