escola de vida

Volem que la Llar-Escola de Vida sigui la família que protegeix i el trampolí a la plenitud de la vida. Volem ser acompanyants de camí per aquells joves que per circumstàncies de la vida han hagut de caminar sols.

Com ens organitzem?

L’associació

La Llar-Escola de Vida està gestionada per l’associació IMAGINARI, que és una entitat sense afany de lucre amb la finalitat de dur a terme intervencions creatives, pedagògiques i socials per a un món millor. La junta directiva de l’associació està formada per dos vocals que viuen a Santa Coloma, la Anna Tarragó i el Mehdi Salouji, un tresorer-administrador que és el Amai Vecino i el Kiku Mistu que n’és el president.

Joves que estan sols

La Llar-Escola de Vida està pensada per donar acollida a joves sols, migrats o no, que ja son majors d’edat (menors de 25) i que per la raó que sigui han esgotat els recursos que els ofereixen les institucions o bé no s’hi han pogut acollir, i encara estan en una situació de soledat i desempara i en conseqüència de semi-integració o de semi-desplegament com a persona.

Joves compromesos

Aquest joves, però, han d’haver demostrat un veritable interès i un ferm compromís en la seva voluntat d’acomplir els 4 eixos fonamentals de la Llar-Escola de Vida, que son: la integració laboral, la integració social,  la integració cultural i el seu creixement personal a través dels valors. Els joves que participin en aquest projecte hauran de signar un contracte de compromís amb aquest eixos. La durada de cada contracte es determinarà en funció de les necessitats especifiques de cada jove i en funció de la seva evolució.

Joves excel·lents que estudien i treballen

Al pis-escola hi conviuran 5 joves que combinaràn els seus estudis externs (quan hi siguin) i les seves feines externes (quan hi siguin) amb els estudis que impartirem des de la nostra escola i la feina que mirarem de generar també des de la nostra escola.

Professors

Comptarem en primer lloc amb els propis membres de l’associació i amb professors i professionals col·laboradors que els donaran classes de idiomes (català, castellà i anglès), cultura general, cursos especialitzats i valors.

Una cooperativa de treball i valors. Un banc de temps

Per altra banda també comptarem amb una “cooperativa” pròpia (laboral de serveis), COOPERATIVA DE TREBALL I VALORS, des d’on formarem als joves laboralment. A curt termini, gràcies a la cooperativa que funciona com un banc de temps, intentarem suplir els moments en els que els joves no trobin una feina digna, i poc a poc crear una font d’ingressos que ajudi a mantenir les seves necessitats bàsiques i les de la Llar-Escola. A mig termini, l’objectiu de la cooperativa és fer-nos autosuficients. Tant de bo!

Finançament

El projecte és totalment privat, sense afany de lucre i no rep cap ajuda econòmica per part de l’ajuntament de Santa Coloma ni de cap altra institució. La Llar-Escola de Vida es finança exclusivament de donacions i de les aportacions del propis joves quan treballin.

Amb les donacions que rebem creem un fons de beques per els joves que no treballen i per a que els que si ho fan puguin estalviar per preparar la seva sortida i integració amb èxit al món adult autosuficient.

escola de vida

Veure Cooperativa de Treball i Valors