Per aquells donants que volen desgravar la seva aportació a la declaració de la renda. La donació es fa a través de la Fundació Cívica Esperanzah

Cal que ompliu primer aquest formulari, a fi i efecte que us doneu d’alta i puguem enviar-vos els certificats de donació a final d’any.

fundació cívica esperanzah

Pases a seguir:

1º_ Omplir formulari per donar-se d’alta com a donant

Anar al formulari

2º_ Un cop omplert i enviat el formulari, recordeu DONAR L’ORDRE DE TRANSFERÈNCIA AL VOSTRE BANC.

Número de compte on fer la transferència: ES15 2100 3151 6722 0008 1744 Fundació Esperanzah

MOLT IMPORTANT: Concepte transferència: DONATIU A LLAR ESCOLA DE VIDA.

https://www.fundacioesperanzah.org/ca/avis-legal/