Un cop omplert i enviat el formulari, recordeu DONAR L’ORDRE DE TRANSFERÈNCIA AL VOSTRE BANC.

Número de compte on fer la transferència: ES15 2100 3151 6722 0008 1744 Fundació Esperanzah

MOLT IMPORTANT: Concepte transferència: DONATIU A LLAR ESCOLA DE VIDA