escola de vida

A casa nostra hi viu gent que han hagut de marxar del seu país per sobreviure o gent del nostre entorn que viuen en unes situacions molt precàries. I és ara i aquí on el nostre petit gra de sorra pot contribuir a la integració social, cultural i laboral que els permetrà viure en plenitud.

Em sento molt satisfeta en poder ser ambaixadora d’aquest necessari projecte del nostre poble.